Šamanismus

Je archaická technika extáze, známá ve většině světových kultur. Praktikant šamanismu bývá nazýván šaman a mívá pozici prostředníka mezi lidmi a duchy nebo bohy, léčitele, věštce a psychopompa. Mezi základní schopnosti šamana pak patří: Schopnost komunikace s duchy a bohy, dobrými i zlými. Schopnost opustit tělo a vydat se do jiných světů. Schopnost vstoupit do transu a mít vize.Vlastnictví ochranného či pomocného ducha. Léčení nemocí způsobených zlých duchem či únikem duše. Schopnost věštění. Schopnost proměňovat se ve zvířata. Nepřesností je také označování šamanismu za náboženství.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Šamanismus [on-line], Poslední aktualizace 2. 2. 2011. [Citováno 7. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Šaman


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.