Sírachovec  přelom 3. a 2. stol. př. Kr.

Autor starozákonní knihy Sírachovec. Byl vzdělaný, působil jako učitel, písař i soudce. Snažil se zachovat židovské myšlení, tradici a víru v nových kulturních podmínkách, pod stále sílícím tlakem helénistické kultury.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Sírachovec, [on-line], Poslední aktualizace 19. 6. 2013 [Citováno 11. 2 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sírachovec


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.