Seleukovská říše

Seleukovská říše byla založena po smrti Alexandra velikého jedním z jeho generálů jménem Seleukos Níkátor v roce 312 př. Kr. V době svého největšího rozmachu ovládala území Malé Asie, Sýrie, Babylonie, Persie až k údolí řeky Indu. Konec říše je datován do roku 63 př. Kr., kdy je poslední zbytek kdysi rozlehlého území propojen Římany k římskému impériu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Seleukovská říše, [on-line], Poslední aktualizace 16. 9. 2013 [Citováno 31. 1. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezopotámie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.