Satrapa

Satrapa stál v čele satrapie (perská územní správní jednotka) a byl odpovědný za správu a finančnictví v daném obvodu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Satrapie, [on-line], Poslední aktualizace 8. 3. 2013 [Citováno 7. 12. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Satrapie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.