Saul  ? - 1010 př. Kr.

Byl prvním izraelským králem. Bůh ho vyvolil poté, co Izraelité po vzoru pohanských národů požadovali po proroku Samuelovi, aby jim ustanovil krále. Tak se Izraelité zřekli přímé vlády Boha a dostali nedokonalého lidského prostředníka. Po určitou dobu byl Saul dobrým králem, ale postupně se začal Bohu protivit, až jej Bůh zavrhl. Saul pronásledoval Davida, kterého Bůh jmenoval králem místo Saula. Saul byl zabit ve válce s Filišťany. S ním padli i jeho synové.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Saul [on-line], Poslední aktualizace 4. 4. 2013. [Citováno 26. 5. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Saul


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.