Samuel cca 1100 - 1000 př. Kr.

Pocházel z kmene Levi, otec se jmenoval Elkana, matka Chana. Protože Samuelovi rodiče nemohli mít děti, slíbili Bohu, že pokud se jim narodí dítě, dají je do služby Bohu. To se skutečně stalo a Samuel sloužil v chrámě s veleknězem Helim. Samuel Helimu předpověděl trest za to, že jeho synové se při službě chrámu chovali nevhodně a Heli tomu nezabránil. Samuel se stal soudcem, a protože izraelité chtěli po vzoru pohanů krále, pomazal jim za krále Saula a posléze, když se Saul Bohu svým jednáním znelíbil, pomazal za krále Davida.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Samuel [on-line], Poslední aktualizace 24. 3. 2013. [Citováno 12. 5. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Samuel_(Bible)

1 Samuel, Bible book timeline [on-line], [Citováno 21. 5. 2013]. Dostupné na: http://bibletimeline.info/1_samuel/21.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.