Sekta

Sekta je pejorativní pojem, jímž většinová společnost označuje menšinovou náboženskou skupinu. Významy slova sekta:

Tento pojem původně označuje náboženskou nebo politickou skupinu, která se odpojila od větší, zavedené skupiny. Takové sekty mohou mít s původní skupinou společné části zásad, víry a praktik, ale odlišují se doktrínou, která vedla k jejich oddělení. Z pohledu tradičních křesťanských církví např. katolické bývá výrazem sekta označena skupina, která odmítá hlavní směr křesťanství. Existují také sekty destruktivní, které způsobují psychickou závislost členů sekty, zmocňují se majetku členů sekty nebo podstatné jeho části. Také zneužívají práce členů sekty a pronásledují ty, kteří sektu opustili, nebo ji kritizují.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Sekta [on-line], Poslední aktualizace 6. 4. 2011 [Citováno 3. 5. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sekta


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.