Svatokrádež

je zneuctění posvátné věci. Zneuctěním je každé takové zacházení s posvátnou věcí, které je neslučitelné s úctou povinnou posvátným věcem. Věc, která se stala posvátnou, stává se jakýmsi způsobem nedotknutelnou. Posvátnost, svatost je v různých věcech různě, podle jejich povahy: buď je v nich formálně nebo příčinně nebo vztahově. Podle toho rozeznáváme trojí druh svatokrádeže: osobní, místní a věcnou.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Svatokrádež [on-line], [Citováno 7. 3. 2012] Dostupné na: http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=735


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.