Spekulace

Spekulace je myšlenkový pochod, který na základě absence informací či znalosti pouze jejich částí se snaží vytvořit jistý závěr. U spekulace se často stává, že vzniklý závěr je nesprávný či matoucí.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Spekulace [on-line], Poslední aktualizace 4. 6. 2011. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Spekulace


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.