Septuaginta

Z lat. septuaginta - sedmdesát; odtud často označovaná pouze římskou číslicí LXX je překlad Starého zákona do řečtiny a nejstarší zachovalý překlad SZ, který vznikal v Alexandrii přibližně od 3. do 1. století př. Kr. O vzniku LXX nás informuje List Aristeův, který vypráví o tom, jak král Ptolemaios II. Filadelfos dal někdy ve 3. století př. Kr. za úkol 72 židovským mudrcům přeložit Tóru pro potřeby alexandrijské knihovny. Počet těchto překladatelů si našel cestu až do samotného názvu tohoto překladu. Moderní textová kritika klade vznik překladu do údobí 3. - 1. st. př. Kr. Původně panovala domněnka, že Septuaginta, na mnoha místech zásadně odlišná od masoretského textu, je jen špatným překladem hebrejského textu. Nálezy v Kumránu v polovině XX. století však ukázaly, že se jedná o celkem přesný překlad jiné verze hebrejského textu. Překlad byl určen Židům, žijícím mimo Palestinu, kteří měli problémy rozumět tehdy již v běžném styku nepoužívanému hebrejskému jazyku.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Septuaginta [on-line], Poslední aktualizace 11. 7. 2013. [Citováno 22. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Septuaginta


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.