von Schroeder  Leopold  24. 12. 1851 - 8. 2. 1920

Německý Indologog a odborník na sanskrt, profesor v Insbrucku, později ve Vídni. Přeložil Bhagavadgítu do Němčiny, autor mnoha vědeckých studií o legendách a mýtech.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Leopold von Schroeder [on-line], Poslední aktualizace 29. 12. 2011. [Citováno 27. 8. 2012] Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_von_Schroeder


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.