Racionalismus

Znamená v běžné řeči postoj, který k problémům přistupuje především rozumem, racionálně. Ve filosofii je to směr, který zdůrazňuje rozumovou stránku poznání. Pravé poznání je možné jen díky rozumovým soudům. Základem racionalismu je Descartesův výrok „Myslím, tedy jsem.“

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Racionalismus [on-line], Poslední aktualizace 8. 10. 2011 [Citováno 19. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Racionalismus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.