Perikles  cca 500 – 429 př. Kr.

Pravděpodobně nejvýznamnější athénský státník, zasadil se o rozvoj athénské demokracie. Měl nadprůměrný talent i vzdělání, byl dobrým vojevůdcem. Jeho láska k umění stála za zbudováním Parthenónu, hlavního chrámu antických Athén, zasvěcenému bohyni Athéně. Chrám dodnes zdobí athénskou Akropoli. Současníkem Perikla byl vojevůdce Kimón. Kimón byl po politických změnách v Athénách ostrakizován lidovým soudem a poslán do vyhnanství, Periklés jej však po prohrané válce se Spartou nechal povolat zpět.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Pelikles [on-line], Poslední aktualizace 8. 4. 2015 [Citováno 17. 8. 2015]. Dostupné na: http://www.antickysvet.cz/25899n-perikles


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.