Padibastet Ivládl 818 – 793 př. Kr.

Byl zakladatelem 23. egyptské dynastie, nazývané libyjská. Sídlil v Leontopoli.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

23. dynastie, [on-line], Poslední aktualizace 18. 12. 2014 [Citováno 2. 2. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/23._dynastie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.