Purim

Židovský svátek, který vznikl na památku záchrany Izraelitů před vyvražděním, které měl v úmyslu uskutečnit první perský ministr Haman. Záchranu vymohla na perském králi Asuerovi jeho manželka Ester, schovanka Žida Mordokaje. Původ názvu svátku Purim pochází od slova los, protože losem bylo rozhodnuto datum, kdy má začít vyvražďování Izraelitů.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kniha Ester, [on-line], Poslední aktualizace 12. 11. 2014 [Citováno 11. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha_Ester


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.