Ptolemaios VI.  186 – 145 př. Kr.

Byl egyptským králem z rodu Ptolemaiovců, na trůn nastoupil ve svých šesti letech. Vládl společně se svou matkou Kleopatrou I. a v letech 169 – 164 př. Kr. v triumvirátu (vláda tří osob) ještě se svým mladším bratrem Ptolemaiem VII. Ptolemaios VI. byl zabit ve válce v Sýrii.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ptolemaios VI., [on-line], Poslední aktualizace 8. 9. 2014 [Citováno 3. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ptolemaios_VI._Filométor


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.