Pomazaný

O člověku se mluví, že je pomazaný (v náboženském smyslu), když byl potřen Bohem pověřenou osobou posvátným olejem nebo mastí. Ve starozákonní době pomazání obvykle vykonal prorok nebo velekněz a pomazaným byl Bohem vyvolený vladař nebo kněz. V novozákonní době pomazání provádí kněz nebo biskup například při křtu, při udělování darů Ducha svatého (biřmování), při pomazání nemocných, při kněžském svěcení a při jiných příležitostech.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Pomazání, [on-line], Poslední aktualizace 18. 7. 2014 [Citováno 9. 10. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pomazání


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.