Palestina  (země Filištínská, Pelištejská)

Je územím ležícím mezi Sýrií a Arábií. Je rozděleno řekou Jordánem na dvě části, východní Zajordání a západní Předjordání. Jižní hranici tvoří Egyptský potok, severní hranici pohoří Hermon, východní hranici arabská poušť a západní hranici Středozemní moře.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 2. 10. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.