Ptolemaios I. Sótér  cca 323 – 282 př. Kr.

Byl makedonský generál Alexandra Velikého, který se stal vládcem Egypta a zakladatelem ptolemaiovské (lágovské) dynastie.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ptolemaios I. Sótér [on-line], Poslední aktualizace 13. 2. 2014 [Citováno 14. 8. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ptolemaios_I._Sótér


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.