Ptolemaiovci - Lágovci  .

Dynastie egyptských vládců makedonského původu.Vládli 323 - 30 př. Kr.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ptolemaiovci [on-line], Poslední aktualizace 13. 2. 2014 [Citováno 14. 8. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ptolemaiovci


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.