Pelištejci

Pelištejci (Filištínští) pocházeli pravděpodobně z oblasti Balkánu, odkud odešli nejprve na Krétu a poté, přibližně ve 13. stol. př. Kr. do oblasti Palestiny. Byli dobrými válečníky, uměli zpracovávat železo a používali je na výrobu zbraní. Po svém příchodu do Palestiny přijali pohanské náboženství Kananejců a později přijímali i jiná náboženství. Byli vytrvalými protivníky Izraelitů. V době makabejské Pelištejci mizí, pravděpodobně vlivem splynutí s Izraelity.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 29. 7. 2015]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.