Polygnot z Thasu  cca 500 – 440 př. Kr.

Malíř, přesídlil do Athén, stal se přítelem vladaře Kimona a i z jiných okolností se dá usuzovat, že měl společenské postavení, kterého se do té doby malířům nedostalo. Maloval pro rozličná města, z jeho díla se však nic nedochovalo. Ví se, že to byl Polyglot, který s využitím čtyř základních barev – černé, bílé, červené a okrové – opustil profilové malby. Protože nepoužíval linku, vnesl do svých obrazů prostorový prvek. Na malbách byla patrná snaha zachytit na postavách to nejlepší, co v nich bylo.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

GRANT, Michael. Klasické Řecko, Z anglického originálu The Classical Greeks přeložil Gerik Císař. Nakladatelství BB art, 1999 ISBN: 80-7341-919-X