Pythágoras ze Samu  580 – 497 př. Kr.

Známý je jako autor poučky o pravoúhlém trojúhelníku a zakladatel sekty pythagorejců. Byl spíše legendární postavou. Nezanechal žádné psané dílo. Co o jeho díle víme, je zprostředkováno hlavně žáky jeho školy.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

VOLNÝ, Zdeněk. Toulky minulostí světa, 2. díl. Praha: Baronet a Via facti, 2000 ISBN: 80-238-5708-8