Partská říše

Partská říše se zformovala za Arsaka I. na území, jehož centrem byl dnešní Írán a o sto let později dosáhla postavení velmoci. Historie říše je poznamenána neustálým vedením válek, především s Římany a kočovníky. Konec říše se datuje kolem roku 220 po Kr. V době největšího rozkvětu se říše rozkládala kromě Íránu na území dnešních států Irák, Pákistán, Afgánistán, Sýrie, Turecko, Arménie, Turkmenistán a Saudská Arábie.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Partská říše, [on-line], Poslední aktualizace 30. 5. 2013 [Citováno 31. 1. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Parthská_říše


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.