Perská říše

Perská říše zde znamená starověký státní útvar (také nazývaný říše achaimenovská), jehož těžiště leželo na území současného Íránu. Zakladatelem říše byl v roce 550 př. Kr. Kýros Veliký (vládl 559 – 530 př. Kr.). Na sklonku vlády třetího perského panovníka Dareia I. patřila k perské říši část Balkánu a Střední Asie, celá Malá Asie, Sýrie, Palestina, Egypt, Mezopotámie a Íránské kraje až k Indii. Na konci 6. století bylo území rozděleno na menší celky, kterým vládli satrapové, pocházející většinou z perské šlechty. Perská říše zanikla poté, co si její území podmanil makedonský král Alexandr Veliký (vládl 336 – 323 př. Kr.)

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Perská říše, [on-line], Poslední aktualizace 2. 8. 2013 [Citováno 26. 1. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Perská_říše


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.