Perpetua  cca 180 – 7. 3. 203

Byla příslušnice patricijské rodiny z Kartága, jejíž zápisky z vězení spolu se zprávou o jejím usmrcení se dodnes zachovaly. Perpetua byla vdaná, zřejmě vdova a měla malého syna. Císař Septimus Severus vydal v roce 202 edikt, podle kterého bylo přijetí křesťanství trestné. Perpetua se nedala odstrašit, nadále se hlásila ke katechumenům a odmítala uctívat pohanská božstva. Perpetuu zatkli i s její otrokyní Felicitou a několika dalšími křesťany. Perpetua si zapsala do deníku: „Využili jsme krátkou přestávku cestou do vězení, abychom přijali křest.“ U příležitosti narozenin svého syna uspořádal císař Septimus Severus v obrovské aréně v Kartágu představení šelem, při kterém měli být pro pobavení publika usmrceni křesťané. Pepetua byla předhozena rozdivočelé krávě, která ji však jen porazila, ale nezabila. Perpetuu dobil gladiátor, který jí probodl hrdlo.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Sv. Perpetua a Felicita [on-line], [Citováno 31. 3. 2014]. Dostupné na: http://fatym.com/view.php?nazevclanku=sv-perpetua-a-felicita&cisloclanku=2013050161


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.