Patmos

Patmos je malý ostrov v Egejském moři ležící mezi ostrovy Leros a Ikaria, asi 70 km od Milétu. Má asi tři tisíce obyvatel. V roce 95 za vlády římského císaře Domitiana byl na ostrov vypovězen svatý Jan. Jan byl učedníkem Krista a autorem jednoho z evangelií. Právě na tomto ostrově měl mít vidění, které později zaznamenal v knize Zjevení Janovo v jeskyni Apokalypsy. Jeskyně se dochovala v nezměněné podobě, můžeme tu vidět i výstupek, kde sv. Jan spával. U jeskyně byl vybudován klášter Apokalypsy.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

 Patmos [on-line], Poslední aktualizace 28. 3. 2013. [Citováno 12. 9. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Patmos


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.