Prokonzulární provincie

Konzulům po skončení jejich ročního úřadování přidělována provincie, kterou spravovali jménem Senátu a lidu římského. Prokonzul byl římským úředníkem, který už nebyl konzulem, ale měl konzulskou pravomoc. Příslušnou provincii si konzulové vybírali ještě před skončením svého úřadu. Jejich konzulské imperium se změnilo na prokonzulské a z konzulů se následně stali prokonzulové, kteří v zájmu Říma spravovali jednu (či více) provincií. Uplatňování prokonzulského imperia v jiné provincii než ve svěřené bylo nezákonné. Prokonzul měl navíc zakázáno opustit svoji provincii před skončením funkčního období nebo před příchodem svého nástupce. Výjimečně mohl senát udělit zvláštní povolení. Místodržitelé setrvávali v provincii většinou jeden až dva roky.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Římský konzul [on-line], Poslední aktualizace 21. 6. 2013. [Citováno 12. 9. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Římský_konzul#Prokonzul


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.