Pastýřský list

V římskokatolické církvi dopis biskupa nebo ordináře ve věcech duchovní správy, určený buď kléru, nebo všem věřícím diecéze. Čte se při nedělních bohoslužbách.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Pastýřský list [on-line], Poslední aktualizace 29. 8. 2006. [Citováno 11. 7. 2013]. Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=70958&s_lang=2&title=past%FD%F8sk%FD%20list


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.