Pythagoreismus

Je filosofická esoterní škola určená výhradně pro úzký okruh zasvěcených, nebo privilegovaných lidí. Založil kolem roku 530 př. n. l. filosof Pythagoras. Vychází z esoterických úvah o významu čísel. Pythagorovi stoupenci a následovníci - pythagorejci ovšem původní témata bohatě rozvíjeli, své vlastní výsledky rádi připisovali svému mistrovi, překryla pythagorejská tradice Pythagora samého. Z jeho spisů se nezachovalo téměř nic, a co se mu připisuje, je většinou pozdějšího, novoplatónského původu. Škola zanikla ve 4. století př. n. l.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Pythagoreismus [on-line], Poslední aktualizace 19. 7. 2011 [Citováno 15. 11. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pýthagorejci


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.