Prorok

Hebrejsky nábi, „ten, kdo mluví za někoho“. V Bibli byli proroky charismatické osoby, které na základě zvláštního Božího povolání se stávají posly jeho slova. Mohou také ohlašovat budoucnost, ale především vykládají Boží přítomnost v dějinách. Jejich specifickým posláním je zvláště vyzývat lid - Izraele k věrnosti - smlouvě, která ho spojuje s Bohem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Prorok [on-line], [Citováno 6. 4. 2011] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/prorok/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.