Prokopius z Caesareje  cca 500 – cca 565

Byl významný byzantský historik a učenec, známý především svým dílem o byzantsko-perských, byzantsko-vandalských a byzantsko-ostrogótských válkách za vlády císaře Justiniána I.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Jordanes [on-line], Poslední aktualizace 23. 3. 2012. [Citováno 22. 4. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/ Prokopios_z_Kaisareie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.