Presbyter

V křesťanství vysvěcená (ordinovaná) osoba pověřená kázáním, vyučováním, pastýřskou péčí o věřící a vedením liturgie, to vše pod správou biskupa. Presbyteři jsou běžně označováni jako kněží, i když knězem v plném slova smyslu je biskup. V protestantských církvích jsou presbyteři voleni a nikoliv svěceni; obvykle laičtí zástupci sboru, kteří spravují sbor spolu s kazatelem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Presbyter [on-line], [Citováno 7. 3. 2013]. Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/presbyter


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.