Potrat

Umělý potrat nebo také umělé ukončení těhotenství (nesprávně interrupce nebo přerušení těhotenství) je úmyslné zabití počatého, nenarozeného lidského jedince. Protože se jedná o zabití lidského tvora naprosto bezbranného, jde o čin zavrženíhodný. Nic na tom nemění, že je zákonem povolený. Umělý potrat se provádí chirurgicky nebo pomocí chemických látek. Do umělých potratů nejsou obvykle zahrnovány následky použití tzv. abortivní antikoncepce (většina hormonální antikoncepce a nitroděložní tělísko zabraňující uhnízdění plodu v děloze), likvidace zygot a embrií vzniklých při umělém oplodnění, i když výsledek je stejný - smrt lidského jedince. Následkem umělého potratu je často fyzické poškození ženy (neplodnost, spontánní potraty) a poškození psychické (postabortivní syndrom). Celospolečensky vede umělý potrat k neúctě k životu a je předstupněm k legalizaci eutanázie.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Umělý potrat [on-line], Poslední aktualizace 17. 10. 2012. [Citováno 5. 2. 2013]. Dostupné na: http://www.katopedia.cz/index.php?title=Umělý_potrat

Interrupce [on-line], Poslední aktualizace 29. 11. 2012. [Citováno 26. 1. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Interrupce


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.