Pompeius Gnaeus Magnus  29. 9. 106 př. Kr. - 28. 9. 48 př. Kr.

Někdy zmiňován jako Pompeius Veliký, byl význačný vojevůdce a méně obratný politik na sklonku existence římské republiky. Za jeho vojenské úspěchy, mu diktátor Lucius Cornelius Sulla udělil spolujméno (čestné jméno za „příjmení“) Magnus. Pompeius vystupoval jako úhlavní soupeř Marca Licinia Crassa a spojenec Gaia Julia Caesara. Tito tři muži ovládli politickou scénu v době pozdní římské republiky, když spolu uzavřeli tzv. první triumvirát. Po Crassově smrti se vzájemný vztah mezi Pompeiem a Caesarem změnil v nepřátelství, které posléze přerostlo v občanskou válku, v níž se utkali o vládu nad římským státem. Pompeius, nakonec Caesarovi podlehl. Nato uprchl do Egypta, kde byl úkladně zákeřně zavražděn.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Pompeius [on-line], Poslední aktualizace 2. 5. 2011. [Citováno 15. 7. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pompeius


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.