Polykarp ze Smyrny  cca 69 - ? 23. 2. 155

Je nejmladším ze skupiny nejstarších církevních spisovatelů, kterou nazýváme „apoštolští otcové“, patří ke generaci, která se seznamovala s učením apoštolů přímo. Podle církevní tradice apoštol Jan učil Polykarpa a ustanovil ho biskupem ve Smyrně. Polykarp se zasloužil o vyloučení marcionistů z církve, byl umučen ve věku 85 let. Za autora této zprávy se označuje Marcion.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Polykarp ze Smyrny [on-line], [Citováno 28. 1. 2013] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/polykarp-ze-smyrny/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.