Pokušení

Pokušení je teologický pojem označující nutkání člověka dělat něco zlého, tj. určitou činnost v rozporu s morálními, popř. právními normami. Může tedy znamenat vystavení zkoušce nebo svádění ke zlu. Člověk je atraktivitou dotyčné činnosti vystaven pokušení tyto normy překročit a spáchat tak hřích; pokud však pokušení odolá, dokáže tím, že je dostatečně mravně silný, a posílí tím své pozitivní psychické vlastnosti.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Pokušení [on-line], Poslední aktualizace 24. 8. 2012 [Citováno 26. 11. 2012]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pokušení


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.