Pohan

je výraz používaný dnes především v křesťanské kultuře v podstatě pro vyznavače všech před-křesťanských polyteistických náboženství vyznávaných zejména v oblasti Evropy (ale nejenom tam), mnohdy označovánch také pod pojmem stará víra, starověrectví či starověří. Jedná se o náboženství a kulty zahrnující různé bohy, nadpřirozené bytosti, přírodní duchy, duše předků apod., které vyznávali především staří Germáni, Slované, Keltové, Římané a jiné národy a kultury. Slovo „pohan - pohanství“ se též objevuje v českém překladu Bible, a slouží k označení semitských národů, Řeků, Římanů a dalších národů, kteří na rozdíl od monoteistických Židů (a křesťanů) stále vyznávají polyteismus, neboli „mnohobožství“.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Pohanství [on-line], Poslední aktualizace 10. 8. 2012. [Citováno 28. 1. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohané


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.