Platón  427 - 347 př. Kr.

Řecký filosof, pedagog a matematik. Platón založil athénskou Akademii, která pak byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím. Své spisy psal většinou formou rozprav mezi svým učitelem Sókratem a dalšími osobami, kterým Sókratés svými otázkami pomáhá vyvrátit jejich předsudečné a nezralé názory a dospět k lepšími poznání. Platón spolu se Sókratem obrátili pozornost filosofů od úvah o povaze a původu světa k otázkám člověka a lidské společnosti. Ústředními tématy pro ně jsou:rozdíl mezi pravým poznáním a pouhým míněním, ctnost a možnost výchovy ke ctnosti, spravedlivé a přitom trvalé uspořádání obce, dobro jako konečný cíl člověka i obce.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Platón [on-line], Poslední aktualizace 9. 11. 2011 [Citováno 15. 11. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Platón


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.