Pešita

Pešita - snadná, jednoduchá, je jeden ze starých syrských překladů Bible, pocházející ze začátku 9. století. Je dodnes používán jako standardní a oficiální překlad v syrsky hovořících (východních) církvích. Nový zákon Pešity neobsahuje několik knih, považovaných obvykle za kanonické; jsou to: 2. a 3. list Janův, 2. list Petrův, List Judův a Zjevení Janovo. Tyto knihy nejsou součástí kánonu syrských církví, které používají Pešitu. Z jazykového hlediska se v případě Nového zákona nejedná o zvláštní, nový překlad, ale o revizi starosyrského překladu, která se snaží o přesnější shodu s řeckým originálem. Tato revize proběhla přibližně v 5. století a nestřetla se s žádným vážnějším odporem. Dělení textu na kapitoly pochází přibližně z 6. století.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Pešita [on-line], Poslední aktualizace 8. 3. 2013. [Citováno 15. 3. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pešita


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.