Perikopa

Z řec. perikopé, „vyříznutí“. Jde o výňatek, úryvek, vybraný z některé knihy Písma svatého pro četbu při bohoslužbě. V prvotní církvi se tak nazýval také biblický důkaz dogmatických výroků.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Perikopa [on-line], [Citováno 5. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/perikopa/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.