Pesach

je nazýván Svátkem nekvašených chlebů. Byl pevně stanoven na 14. nisan, na památku vysvobození Izraelitů z otroctví v Egyptě. Připomíná jim též usmrcení prvorozených Egypťanů a začátek odchodu - exodu z Egypta. Podle židovské Tóry Izraelci opustili Egypt tak rychle, že jim nestačilo vykvasit těsto k pečení chleba. Upekli proto chléb z nekvašeného těsta.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Velikonoce [on-line], [Citováno 19. 1. 2012], Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/velikonoce/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.