Pentateuch

Pentateuch se nazývá prvních pět knih Bible. Jsou to knihy Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Také se jim říká Knihy Mojžíšovy.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Pentateuch [on-line], Poslední aktualizace 5. 4. 2013. [Citováno 15. 4. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tóra


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.