Pelagius  cca 350 - cca 420

Pelagius se narodil v Británii a zemřel patrně v Egyptě ve dvacátých letech 5. století. Kolem roku 384 se objevil vŘímě a pobýval tam až do roku 410. Těšil se velké vážnosti pro přísné mravní zásady. Před Vizigóty uprchl do Afriky a tam se dostal do konfliktu s Augustinem pro svou nauku o milosti, tzv. pelagianismus, jejíž závadnosti si až do té doby nikdo nevšiml. Vlastní boj o pelagianismus se odehrával na Západě za nepřítomnosti Pelagia.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Pelagius [on-line], [Citováno 17. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/pelagius/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.