Peklo

je pojem vyskytující se v mnoha náboženstvích v souvislosti s vírou v posmrtný život. Často bývá zobrazováno jako apokalyptická krajina či podzemní království, kde dočasně či trvale trpí duše zemřelých za své viny. Přeneseně může pojem peklo označovat za místo, popřípadě stav, které přináší utrpení duševní i fyzické a z něhož není úniku.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Peklo [on-line], Poslední aktualizace 7. 6. 2011. [Citováno 13. 7. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Peklo


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.