Paulus Sergius Lucius  1. století

Místodržitel (prokonsul) na Kypru za vlády císaře Claudia. Na I. misijní cestě apoštola Pavla od něj přijal křesťanství.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Sergius Paulus [on-line], Poslední aktualizace 26. 2. 2013. [Citováno 6. 3. 2013]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Sergius_Paulus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.