Paraklétos

Znamená ten, který je přivolán na pomoc, ten, který je vzýván, z toho v latině paraclitus. Obvykle se překládá jako zastánce, obhájce, utěšitel. U křesťanů označení pro Ducha svatého a Ježíše.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Parakletos [on-line], [Citováno 15. 7. 2011] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/parakletos/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.