Parafráze

je výstižné a jasné vyjádření nějakého stavu nebo převyprávění textu vlastními slovy. Parafrázi můžeme uvést slovy „to znamená, že“ například: Oba jsou jako dvojčata, to znamená, že jsou si podobní jako vejce vejci. Parafráze může být také citát, který převyprávíme a interpretujeme vlastními slovy.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Parafráze [on-line], Poslední aktualizace 3. 6. 2012. [Citováno 4. 12. 2012]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Parafráze


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.