Papias z Hieropole (Papiáš) cca 65 - cca 140

Byl prvokřesťanský biskup v Hierapoli (dnešní Pamukkale v Turecku). O jeho životě není známo téměř nic a jeho dílo „Výklad slov Páně“ (Logión kyriakón exegésis) se ztratilo. Zachovaly se jen stručné citáty u Irenea z Lyonu a u Eusebia, které jako nejstarší svědectví o evangeliích mají velký význam. Papias totiž sbíral osobní svědectví starších, přímá i nepřímá, o Ježíšově životě. O vzniku evangelií cituje Eusebius z Papiase toto: „Matouš psal výroky Pána v hebrejštině, a každý, kdo je překládal, překládal je jak dovedl nejlépe“.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Papias [on-line], Poslední aktualizace 13. 4. 2012 [Citováno 1. 1. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Papias


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.