Panteon

Panteon je zejména v antice označení pro chrám zasvěcený všem bohům. Přeneseně se používá i pro soubor bohů (např. řecký panteon, germánský panteon) nebo pro pohřebiště předních osobností.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Pantheon [on-line], Poslední aktualizace 13. 1. 2012. [Citováno 7. 3. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pantheon_(rozcestník)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.